elektranu u Mađarskoj naseljavaju ptice

Život između solarnih panela: Ovo je "prva solarna elektrana koja je prijateljski nastrojena prema prirodi"

Solarna elektrana priroda IZVOR: PROFIMEDIA

Solarna elektrana može da doprinese povećanju biodiverziteta. Ovo je priča o tome kako se u obližnjoj Mađarskoj primjenjuje.

Solarna elektrana u gradu Solnok na Tisi, kapaciteta 138 MW, jedna je od većih na prostoru Mađarske i proizvodi skoro polovinu struje koju godišnje iskoristi stanovništvo županije Jas-Nađkun-Solnok. Zahvaljujući ovom postrojenju, svake godine izbjegnu se emisije 39 hiljada tona ugljen-dioksida u atmosferu. To je tri puta više nego što upije tamošnja šuma.

Pored toga što je korisna u borbi protiv klimatskih promjena, ova solarna elektrana takođe doprinosi bogatstvu biodiverziteta.

Naime, riječ je o "prvoj solarnoj elektrani koja je prijateljski nastrojena prema prirodi u centralnoj i istočnoj Evropi", navodi kompanija SolServices koja je razvila i finansirala postrojenje. Prilikom izgradnje, započete u ljeto 2021, kompanija je revitalizovala zemljište iscrpljeno decenijama upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ali i dalje od toga… Autori projekta oslanjali su se na savremene metode održivosti i pristupe prilagođene životinjama i biljkama. Ptice, insekti, pa čak i slijepi miševi, mogu pronaći sklonište i hranu među preko 200 hiljada panela smještenih na površini od 180 hektara.

Danas možemo da vidimo plodove njihovog rada.

Primijećene i neke nove vrste

Rzultati sa terena pokazuju da je, u poređenju sa osnovnim i kontrolnim istraživanjima, raznovrsnost populacije ptica povećana nakon izgradnje. To se djelimično pripisuje tome da solarna elektrana služi kao hranilište nasuprot njivama velikih razmjera.

Tokom prošlogodišnjeg posmatranja primećeno je 697 jedinki od ukupno 23 vrste ptica, međi kojima su i neke nove vrste za to područje kao što je modrovoljka, crnoglavi svračak i konopljarka.

Naglašava se i da solarna elektrana nije uticala na uspjeh gnežđenja orla krstaša i stepskog sokola, dok je pojava običnog mišara i vetruške znatno porasla.

Širom solarne elektrane ptice mogu pronaći vještačka gnijezda i kućice prikačene na konstrukcije koje drže panele. Međutim, postoji i nezavisni kompleks "stanova" u kojem životinje takođe mogu naći sklonište.

Pored napretka faune, brojnost biljnih vrsta takođe je skočila u 2023. u odnosu na početno stanje, prenosi već pomenuti portal.

Područje koje se nekada koristilo za poljoprivredu danas ima skoro prirodno stanište, a na to ukazuje i spontano formiranje vegetativnog pokrivača koji čine i neke rijetke biljke.

U cilju borbe protiv korova i invazivnih vrsta, prošle godine posejana je posebna mješavina semena koja će podstaći dalje povećanje bogatstva i raznovrsnosti vrsta, a istovremeno će suzbijati one nepoželjne.