Šta će biti sa sarajevskom Remizom

Budućnost remize u Sarajevu: Planovi, prijevozna strategija i urbanistički izazovi

Depo tramvaja 1024x576

Postoji sve veće interesovanje za budućnost tramvajskog i autobuskog depoa, odnosno Remize u Sarajevu. Kantonalno ministarstvo saobraćaja ima jasan plan, ali postoje i drugi prijedlozi.

Remiza se nalazi na trenutnoj lokaciji već decenijama. Neki tvrde da je odabrana tačno ta lokacija jer omogućava ravnomjerno vrijeme putovanja za vozila do linija i nazad u Remizu.

Iako trenutno izgleda zanemareno, planirano je temeljno renoviranje Remize kao dio većeg investicionog ciklusa u javnom prijevozu.

Ministarstvo planira da se Remiza koristi samo kao tramvajski depo, dok bi autobuski depo bio premješten, a jedna od mogućih lokacija je Rajlovac. Također, planira se modernizacija trolejbuskog depoa.

Konačna sudbina Remize će biti određena urbanističkim planom koji je trenutno predmet javne rasprave. Naša stranka je predložila da Remiza postane zelena površina, odnosno park.

Iako postoje glasine o mogućem izmještanju Remize u Hrasnicu nakon izgradnje tramvajske pruge, izglednije je da će ostati na postojećoj lokaciji zbog već pokrenutih aktivnosti u svrhu njene modernizacije.