TRAGOM ASPOLUTNE ZASTARE U KD SILOVANJE

Da li je sutkinja Dragana Đerić-Cerović mogla da učini više ili samo da čeka optuženog 21 godinu da dođe kada mu ne može ništa?

Senad Kajtezović
Foto © Kajtezović- treba reći hvala sutkinji Đerić-Cerović

Naša nedavna objava oslobađajuće presude protiv protiv optuženog Senada Kajtezovića (43) zbog krivičnog djela Silovanje iz člana 203. stav 1 KZ FBiH znog nastupanja apsolutne zastare krivičnog gonjenja 30. jula 2023. godine izazvala je komentare pravnih stručnjaka u vezi sa mogućom odgovornošću sudije koji je vodio ovaj predmet.

Naime, krajem maja 2024. godine sutkinja Općinskog suda u Velikoj Kladuši Dragana Đerić – Cerovič donijela je oslobađajujuću presudu protiv Kajtezovića koji je nakon počinjenog silovanja pobjegao van BiH i nastanio se u Francuskoj.

Nakon 21 godine Kajtezović se nonšalantno javio sudu koji nije imao alternative osim da primijeni zakonsku mogućnost i proglasi apsolutnu zastaru krivičnog gonjenja.

  • Mislim da je VSTV dužan da se pozabavi ovim krivičnim slučajem. Treba vidjeti šta je nadležni sudija osim međunarodne potjernice koja je bila objavljena na službenoj stranici MUP USK i vjerovatno proslijeđena Interpolu učinila još da se optuženi privede pravdi. Radi se o periodu od 20 godina. Osim toga iz rješenja suda vidljivo je da je sudu bila poznata adresa optuženog u Francuskoj – kaže pravni strućnjak koji dobro poznaje krivično pravo.

Predmet „Kajtezović“ je veoma instruktivan i vjerovatno ukazuje na površnost i indiferentnost u radu pravosuđa. Senad Kajtezović, osvjedočeni diler narkoticima i silovatelj, nastanio se vjerovatno trajno u Francuskoj na adresi 16 RUJA LENADRE VAILLAT 74.000 Anecy na jugoistoku ove zemlje i nije puno brinuo. 21 godinu je živio kao pošteni građanin.

Tužilaštvo USK podnijelo optužnicu protiv Kajtezovića 31.12. 2003. godine za silovanje, dakle pola godine nakon počinjena krivičnog djela,a sudija za prethodno saslušanje potvrdio ju je istoga dana . Protiv njega je 27.09. 2004. godine podnesena optužnica za dilanje droge zajedno sa Šejlom Ičanović, koju je sud potvrdio 4.oktobra iste godine.

No, oboje optuženih već su bili van BiH, jer nadležni organi uključujući i Tužilaštvo USK nisu preduzeli zakonske mjere da im onemoguće napuštanje matične države. Protiv Kajtezovića je objavljena međunarodna tjeralica, ali ni to nije pomoglo.

Općinski sud  u Velikoj Kladuši- predmet zannimljiv VSTV-u i UDT-u
Foto © Općinski sud u Velikoj Kladuši- predmet zannimljiv VSTV-u i UDT-u
  • Smatram da je nadležna sutkinja bila dužna da u kontaktu sa MUP-om USK i Interpolom traži način za ekstradiciju optuženog,a nemam informacija da li je to učinila. Ukoliko nije mislim da postoji njena disciplinska odgovornost što nije poduzela sve mjere da se Kajtezović ekstradira iz Francuske- mišljenja je poznati bihaćki advokat.

Osim silovanja Kajtezović je u međuvremenu osuđen za dilanje droge na godinu dana zatvora i taj predmet je po žalbi na Kantonalnom sudu u Bihaću. No, mnogo je zanimljivije rješenje sutkinje Dragane Đerić-Cerović koja je , po mišljenju pravnika, skoro pa tragikomično.

U rješenju uopće nema odluke da se oštećena nad kojom je izvršeno silovanje upućuje da imovinsko-pravni zahtjev ostvari putem parnice na osnovu člana 212. stav 4. ZKP-a FBiH. Sutkinja je u obavezi da i silovanoj dostavi rješenje o apsolutnoj zastari. Koliko vidimo, u rješenju nema ni odluke da po članu 203. ZKP-a FBiH troškovi postupka padaju na teret suda. Smatram da se radi o nestručno napisanom rješenju,kojim je silovana žena uskraćena da se žali-smatra pravni stručnjak iz Cazina.

U ovom trenutku nije poznato da lijje nadležna sutkinja iz Velike Kladuše dostavila VSTV-u obrazloženo izjašnjenje kako je došlo do apsolutne zastare u krivičnom predmetu koji je vodila. U svakom slučaju, silovatelj može da slavi svoju pobjedu nad bh pravosuđem. Umjesto da leži u zatvoru Senad Kajtezović uživa u dobrobiti Francuske.