Uposlenika sa srednjom školom postavili na radno mjesto za koje je potreban fakultet?

Državni revizori otkrili nepravilnosti u radu Agencije za policijsku podršku BiH kojom rukovodi Enver Hadžiahmetović

Enver Hadžiahmetović

Državni revizori otkrili su određene nepravilnosti u radu Agencije za policijsku podršku BiH, kojom rukovodi Enver Hadžiahmetović, član stranke Narod i pravda (NiP).

Hadžiahmetović, bivši direktor sarajevskog Vodovoda i kantonalni ministar za komunalne poslove, imenovan je na ovu poziciju u julu prošle godine od strane Vijeća ministara BiH, u kojem stranka NiP ima značajnu ulogu.

Prema nalazima revizije, Agencija je tokom godine omogućila jednom zaposleniku sa srednjom stručnom spremom, koji je bio u stalnom radnom odnosu, da bez dodatne naknade obavlja poslove državnog službenika kako bi stekao iskustvo na poslovima visoke stručne spreme. Ovaj zaposlenik je za vrijeme rada u Agenciji stekao diplomu visoke stručne spreme.

Revizori smatraju da ovakva praksa nema pravnu osnovu, budući da zakonski i podzakonski akti koji regulišu zapošljavanje ne predviđaju mogućnost da rukovodilac institucije može donijeti odluku o raspoređivanju zaposlenih na drugo radno mjesto u svrhu sticanja radnog iskustva s visokom stručnom spremom.

Oni naglašavaju da ovakva praksa može dovesti do nemogućnosti efikasnog obavljanja dva posla u okviru osmosatnog radnog vremena. Revizori su također istaknuli da mišljenje Agencije za državnu službu BiH iz 2011. godine, koje se odnosi na opravdanost i uslove za ovakvo postupanje, nema zakonsku osnovu niti je obavezujuće za institucije BiH.

Ove nalaze revizori su iznijeli u izvještaju o radu Agencije za policijsku podršku BiH za 2023. godinu.