SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK

Emir Toromanović po treći put „ jaše na čelu“ , a postoje sumnje u njegovu diplomu i druge marifetluke!?

Emir Toromanović
Foto © Emir Toromanović, rukovodilac, načelnik, direktor...

Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona već dvije decenije je, ako ne i duže, u fokusu što policije-što tužilaštva-što sudova i vjerovatno ustanova sa najviše prijava, uglavnom anonimnih „jednih protiv drugih“ i iz toga proisteklih istraga, optužnica i suđenja.

Ovdje su se kao na industrijskoj traci, ovisno o političkoj opciji koja je „dobila“ Službu postavljali i smjenjivali direktori i „ve-dei“, upravnici, šefovi i „ ostala raja“. U potrazi za dobrim mjestom u „državnoj“ firmi mnogi su se bivši i aktuelni šefovi Službe odlučivali za kratkoročne škole i slične brzinske tzv. visoke škole mahom u RS i Hercegovini.

U Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona nikako već decenijama ne prestaje stranački rat, jer svi imaju „nekog svog“,a posljednji u nizu direktora koga prozivaju Nedžad Veladžić postao je direktor kao član SDA, ali je vremenom sebi obezbijedio i podršku NES-a. „Na terenu“ se vodi pravi mali „ilegalni“rat između pristalica SDA i SDP dok pljušte prijave protiv svih odgovornih lica Službe za različite vrste nezakonitosti.

Emir Toromanović prijava
Foto © Iz anonimne prijave ...

U anonimnoj prijavi od marta 2024. godine koja je objavljena na FB stranici „Raja sa biroa“ jedan od prozvanih je EmirToromanović, šef bihaćke poslovnice za zapošljavanje. Toromanović se, ko zna kako, „izborio“ da, vjerovatno bude imenovan za v.d. direktora Službe za zapošljavanje USK.

Zanimljivo, Toromanoviću će ovo biti treći put da „zajaše“ Službu. A još je zanimljivije da je prilikom hapšenja „pola Službe „ u predmetu „Registrator“ kada su privedeni svi rukovodioci, samo Toromanoviću „nije falila ni dlaka sa glave“, priča se, nezvanično, zbog prijateljskih veza sa kantonalnim tužiocem. Nećemo reći kojim, ali ovom prilikom srdačno pozdravljamo Adnana Tulića.

Emir Toromanović diplome
Foto © Toromanovićeve "banjalučke" diplome- jesu li okej?

„Znamo i imamo dokaz da rukovodilac ove poslovnice Emir Toromanović ( SDA-ASDA-NES-SDA) posjeduje lažnu diplomu o završenoj VSS, te da je kao član komisije za provjeru diploma (ravnatelj ga imenovao po preporuci Jasmina Prošića (SDA) da bude u komisiji) grubo izbjegao osnove provjera svih diploma i njihova važenja na osnovu naredbe osnivača Vlade ove županije iz 2019.godine. Znamo da je isti po stupanju na snagu ove naredbe osnivača odmah zatražio da se razriješi sa funkcije rukovodioca i da se prijavio na kurs zavarivača i keramičara u Centru za dokvalifikacije ovog Zavoda i planirao odlazak u Njemačku-piše u anonimnoj prijavi.

Emir Toromanović diplome
Foto © Toromanovićeve "banjalučke" diplome- jesu li okej?

U Toromanovićeve „grijehe“, prema ovoj ovoj prijavi, navode i da je imenovan za rukovodioca bez dovoljnog rukovodnog iskustva i bzez položenog stručnog ispita, da je imenovan za načelnika Sektora zajedničkih službi takođe bez ijednog dana rukovodnog iskustva i bez dovoljno staža u struci..