Prava žena

Kada će kućni poslovi biti adekvatno plaćeni?

Zene

BiH trebaju rješenja koja će doprinijeti smanjenju neplaćenog rada žena i promovisati ravnopravnost spolova...

Podaci Međunarodne organizacije rada pokazuju da se 16,4 milijarde sati dnevno utroši na neplaćeni rad u oblasti brige i njege, što je jednako tome da 2 milijarde ljudi radi 8 sati dnevno bez naknade, istaknuto je na jučer održanoj prezentaciji preporuka o socio-ekonomskim i zakonodavnim mogućnostima za smanjenje neplaćenog rada žena u BiH u organizaciji UN Women i uz podršku Švedske.

EKONOMIJA BRIGE

Polaznu studiju o ekonomiji brige i njege u BiH objavio je UN Women u maju 2023, a cilj joj je da se izgradi razumijevanje nesrazmjerne raspodjele odgovornosti za brigu i njegu kao izvora nejednakosti, uz fokus na spol/rod, te da pomogne u pokretanju pozitivnih promjena koje će dovesti do pravednije raspodjele pružanja brige i njege u domaćinstvima i zajednicama i tako doprinijeti osnaživanju žena.

U BiH stopa zaposlenosti žena je jedna od najnižih u regionu i iznosi 37 posto u poređenju sa 53 posto za muškarce. Žene u prosjeku provode 6 sati na neplaćenim poslovima brige i njege (briga o djeci, starima, osobama sa invaliditetom i kućanski poslovi), što znači da zaposlene žene praktično obavljaju skoro dva puna posla.

Studija je pokazala da 85 posto žena kuha barem jednom dnevno, dok to radi samo 27 posto muškaraca

Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, istakao je odlučnost Ministarstva da uz podršku UN Women i drugih partnera poduzme konkretne korake za poboljšanje položaja žena na tržištu rada i u društvu.

  • U saradnji sa UN Women i ostalim ključnim akterima, Ministarstvo planira uspostaviti sveobuhvatne strategije za unapređenje pristupa žena tržištu rada, poboljšanje uslova rada i olakšavanje podjele domaćih obaveza. Cilj je razviti efikasna rješenja koja će doprinijeti smanjenju neplaćenog rada žena i promovisati ravnopravnost spolova, kazao je Delić.

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, naglasila je kako im je cilj pomoći ženama koje su na tržištu rada da usklade profesionalni i porodični život, ali i ženama koje nisu na tržištu rada da se u njega uključe. Ona je posebno istakla podizanje svijesti kod poslodavaca o uključivanju ekonomije brige u rad svoje kompanije.

15 PREPORUKA

Jo-Anne Bishop, predstavnica UN Women BiH, poručila je kako UN Women s partnerima radi na daljim analizama kako bi se unaprijedila situacija u ovoj oblasti, a što podrazumijeva izradu novih pravilnika, novih zakonskih rješenja, novih modela kojima će se rješavati oblast neplaćenog rada u njezi i brizi u BiH.

U sklopu studije predloženo je 15 preporuka kako bi se smanjio i preraspodijelio postojeći neplaćeni posao brige i njege unutar domaćinstva, zajednice, tržišta i vlasti.