OŠ „PETI OKTOBAR“ POSTAJE „ŠKOLA SLUČAJ“

Nema direktora, ni „ve-dea“, privremeni Školski odbor „vedri i oblači“!?

IMG 62d8bb2f20d721506f9ba2617e42e90b V
Foto © Dževida Hasić- razriješena direkotorica

Osnovna škola „ Peti oktobar“ Sanski Most , njeni učenici i zaposlenici pa i upravljačka struktura srljaju u neistraženu administrativnu avanturu zbog blago je reći čudnih poteza Ministarstva obrazovanja USK koje je nedavno smijenilo direktoricu i imenovalo privremeni Školski odbor,a školu ostaviilo bez v.d. direktora.

IMG 14b01233e31212e128f291bf7eee19a0 V
Foto © Privremeni Školski odbor - preuzeo vođenje škole

Nezamislivo je da jedna obrazovna ustanova,a ova škola je po broju učenika najveća škola na području općine Sanski Most djeluje bez ovlaštenog lica za zastupanje, jer to razriješena direktorica Dževida Hasić nije, iako je i dalje upisana u sudski registar Općinskog suda u Bihaću, jer niko od zaposlenika ne želi biti v.d. direktora. Kao što je naš portal već objavio, Dževida Hasić smijenjena je rješenjem ministra Denisa Osmankića od 19.aprila 2024.godine a za v.d. imenovana Anesa Hadžić i to bez njenog znanja!?

Hadžić je odbila ovo imenovanje i pisanim aktom zatražila od ministra da ovakvo rješenje stavi van snage. U međuvremenu , imenovani privremeni Školski odbor raspisao je javni konkurs za direktora škole,a da pritom škola nema v.d. direktora.

Zakon o osnovnom obrazovanju nije predvidio ovakvu mogućnost, ali krenulo se u jednu vrstu administartivog safarija sa za sada nesagledivim posljedicama. Kako stvari stoje OŠ „Peti oktobar“ umjesto direktora ili ve-dea, vodi privremeni Školski odbor koji će osim raspisivanja javnog konkursa potpisati i nalog za plate zaposlenicima škole i ko zna šta još.

No, pored svih ovih čuda i divota koja se dešavaju u ovoj školi najzanimljivije je da „uprava“ škole koju sada predstavlja Školski odbor nije riješila gorući problem sa angažiranjem nastavnika matematike i hemije koji nedostaje, što je bio jedan od razloga smjene direktorice Hasić. Učenicima se uskraćuje zakonsko pravo na obrazovanje a privremeni Školski odbor ne zna kako da riješi ovaj problem, tim prije što ni po zakonu ni po nastavnom planu i programu Školski odbor nema nikakvih ovlasti da se time bavi. A od Ministarstva obrazovanja USK mu je gurnut „vrući krompir“ u ruke.