obezbijeđeno dva miliona eura za eksproprijaciju

Nova najava: Gradnja aerodroma u Trebinju mogla bi početi 2026

Aeroderom Trebinje

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić najavio da bi gradnja Aerodrom u Trebinju mogla početi 2026. godine.

On je rekao da će se uskoro krenuti sa eksproprijacijom zemljišta za budući aerodrom,.

  • Imamo dva miliona eura. Do avgusta ćemo dobiti i završiti projekat za građevinsku dozvolu i studiju zaštite životne sredine. Možemo da budemo spremni da do početka 2026. počnemo izgradnju aerodroma Trebinje, rekao je on.

Podsjećamo, da je krajem februara Grad Trebinje stavio na uvid Nacrt studije uticaja na životnu sredinuza izgradnju i rad Aerodroma Trebinje koju je izradio Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR d.o.o Sarajevo.

Nosilac projekta je preduzeće Aerodrom Trebinje, čiji je osnivač preduzeće Aerodromi Srbije. Prema određenim procjenama izgradnja bi trebala koštati i više od 100 miliona eura. Izgradnju aerodroma u Trebinju trebala bi dominantno finansirati Republika Srbija, a jedan dio sredstava bi trebao izdvojiti i bh. entitet Republika Srpska.

Međutim, i dalje nije puno nejasnoća oko gradnje aerodroma, a do sada su probijeni svi zadani rokovi. Aerodrom bi se trebao prostirati na oko 300 hektara, a ukupna bruto građevinska površina svih objekata visokogradnje trebalo bi da iznosi 48.805 m2. Idejnim projektom predviđena je maksimalna dužina poletno-slijetne staze 3.500 m.