U svrhu poboljšanja usluge

OZON instalira četverosjed na Babanovcu

Cetverosjed 400 400 p C 90

Preduzeće OZON d.o.o. Travnik, koje se bavi zimskim turizmom na planini Vlašić, u svrhu poboljšanja usluge namjerava postojeći ski lift dvotračnicu zamjeniti novom instaliacijom - sjedešnicom-četverosjedom.

OZON, pored ostalih djelatnosti, posjeduje žičaru na lokalitetu Babanovac instaliranu na padini uređenoj za zimske sporove-skijanje, opremljena sa odgovarajućom infrastrukturom. Postojeća žičara predstavlja "ski-lift dvotračnice sa fiksnim sidrima", sa kapacitetom 85 hvataljki na užetu sa brzinom 3 m/sec.

Dužina trase postavljenog ski lifta iznosi 1.150 m. Investitor će izvršiti demontažu navedenoga postojećeg ski lifta i instalirati novu "sjedišnjicu četverosjed" , horizontalne dužine 1.108,5 m sa 60 sjedišnica, i vremenom vožnje od 7 minuta i 53 sekunde, tako da će kapacitet prijevoza skijaša sa sjedišnicom četverosjed iznositi oko 1.800 skijaša po satu.

Teren na kome se nalazi pogon-žičara predstavlja padinu uređenu za zimske sportove skijanje, opremljena sa odgovarajućom infrastrukturom. U okruženju ski staze odnosno žičare egzistiraju hoteli, moteli, ugostiteljske radnje, vikend naselja, koji su najviše aktivni u zimskom periodu.

Na temelju Zakona o zaštiti okoliša, predviđeno je ishođenje okolišne dozvole za postojeće pogone i postrojenja, pa je preduzeće OZON zatražilo izdavanje okolišne dozvole.