Materijalni i socijalni položaj penzionera je neodrživ

Penzioneri izlaze na ulice: Od povećanja penzija nema ništa, a isplata jednokratne pomoći na dugom je štapu

Penzioneri penzije bih krajina ba

Iz federalnog Ministarstva rada i socijalne politike ističu da zahtjev za povećanje penzija nije moguće realizovati pravno ni faktički, dok će jednokratna pomoć biti planirana rebalansom budžeta FBiH, a iznos pomoći će se utvrditi naknadno

Na nedavno održanoj Skupštini Saveza udruženja penzionera FBiH jednoglasno su doneseni zaključci kojim se traži povećanje penzija za deset posto počevši od decembra 2023, dok se drugi zahtjev odnosi na isplatu jednokratne pomoći od 200 KM za penzionere čije su penzije do 1.000 KM, te po 100 za one čije su penzije veće od 1.000 maraka.

NAČIN POSLOVANJA

Iz federalnog Ministarstva rada i socijalne politike, na čijem čelu je ministar Adnan Delić, navode da zahtjev za povećanje penzija nije moguće realizovati pravno ni faktički.

  • Preduslov za realizaciju povećanja penzija jeste izmjena Zakona o PIO, a koja nije predviđena planom Vlade i Parlamenta Federacije BiH. U više navrata održani su sastanci kolegija federalne Vlade sa udruženjima penzionera na nivou FBiH, na kojim su predstavnicima udruženja penzionera prezentovane finansijske posljedice povećanja penzija od 10 posto, te je ukazano na odgovarajuće smetnje u realizaciji tog zahtjeva, ističu u Ministarstvu.

Mi u Savezu nikad nećemo dozvoliti da pozovemo penzionere u FBiH na građanski neposluh i da ne plaćaju zakonom predviđene obaveze

Kad je u pitanju isplata jednokratne pomoći, u Ministarstvu ističu da ne postoji finansijska mogućnost za realizaciju pomoći.

  • Federalni Zavod PIO/MIO funkcionira na trezorskom načinu poslovanja, te je finansijski plan Zavoda sastavni dio budžeta FBiH. U okviru federalnog budžeta kao pretpostavka za isplatu pomoći jeste postojanje stavki za tu namjenu, a kako one ne postoje, potrebno je uraditi rebalans budžeta kojim bi se osigurala sredstva za tu namjenu. Jednokratna pomoć penzionerima bit će planirana rebalansom budžeta, a iznos pomoći će se utvrditi kada bude poznato više informacija o ukupnoj finansijskoj situaciji u budžetu FBiH, naglašavaju u Ministarstvu.

Redžo Mehić, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u FBiH, potvrdio je da im je sve ovo već rečeno 11. juna na sastanku koji su imali sa kolegijem Vlade, na kojem je bio ministar Delić i predstavnici Federalnog zavoda PIO/MIO.

  • Na sastanku su nam tiho obećali jednokratnu novčanu pomoć uz uslov da će, ako bude rebalans budžeta, najveći dio biti posvećen jednokratnoj pomoći, ali se nisu decidirano odredili spram iznosa pomoći. Međutim, Skupština Saveza penzionera u FBiH je nas zaključcima zadužila da idemo sa inicijativom da obrazložimo kako je neophodno izvršiti izmjene i dopune zakona i da se na kraju problematika usklađivanja penzija reguliše kako je to u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, gdje su parametri za usklađivanje penzija indeks rasta potrošačkih cijena i rast prosječne plate. Skupština nas je obavezala da organizujemo mirne, masovne proteste penzionera i ti se protesti moraju desiti kako bismo poručili da je neodrživ položaj penzionera, kaže Mehić.

DOBRE NAMJERE

Osvrnuo se i na izjavu Dževahida Sokića, predsjednika Stranke penzionera/umirovljenika BiH, koji je rekao da će ići u saradnju sa Udruženjem penzionera i pozvati ljude da ne plaćaju režije, a kako bi imali novca za lijekove.

  • Vjerujem da Sokić ima dobre namjere. Međutim, mi u Savezu nećemo dozvoliti da pozovemo penzionere na građanski neposluh i da ne plaćaju svoje zakonom predviđene obaveze, poručio je Mehić.