etto.ba saznaje

Trojka i HDZ iz Vijeća BHANSA-e izbacili jedinog Bošnjaka!

Vlada fbih mostar foto vlada

Na jučer održanoj sjednici Vlade Federacije BiH u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, doneseno je Rješenje kojim se za predstavnika Vlade Federacije BiH u Vijeću Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) predlaže Amadeo Mandić, piše etto.ba.

To će biti prvi put od osnivanja (2015. godine) da u Vijeću BHANSA-e neće biti nijedan Bošnjak, s obzirom da Mandić dolazi kao zamjena za dosadašnjeg predstavnika Vlade FBiH u BHANSA-i Edhema Bičakćića.

Do dolaska nove vlasti u Vijeću BHANSA-e su sjedila dva Bošnjaka i to već spomenuti Bičakćić kao predstavnik Vlade FBiH te Haris Medošević kao predstavnik Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

Ranije ove godine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte umjesto Medoševića u Vijeće BHANSA-e je imenovan Marin Raspudić..

Trenutačni saziv Vijeća BHANSA-e čine: Sanja Škuletić-Malagić, predstavnik Ministarstva komunikacija i prometa BiH; Martin Pažin, predstavnik Ministarstva obrane BiH; Goran Gajić, predstavnik Ministarstva financija i trezora BiH; Dušica Vidaković, predstavnik Vlade Republike Srpske; Amadeo Mandić, predstavnik Vlade Federacije BiH; Marin Raspudić, predstavnik Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

Tako u Vijeću BHANSA-e trenutno sjede tri Hrvata, dvoje Srba i jedna članica iz reda Ostalih.