OSLOBOĐEN BIVŠI NAČELNIK BOSANSKOG PETROVCA

Tužilac Tulić Hujića teretio za opravdane telefonske troškove

Hujić: Oslobođen prvostepeno u ponovljenom kantonalnom pretresu
Foto © Hujić: Oslobođen prvostepeno u ponovljenom kantonalnom pretresu

Kantonalni sud u Bihaću je prije dva dana u predmetu broj: 17 0 K 076037 24 Kžk, protiv optuženog Zlatka Hujića donio presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe, a kojom optužbom pod tačkom 2. mu se stavljalo na teret da je počinio produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, u vezi sa članom 55. KZ F BiH.

Hujića je Općinski sud u Bihaću oslobodio po ovoj tački optužnice16.juna 2023.godine, našavši da postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost optuženog. Tužilac Adnan Tulić se žalio na ovaj dio presude, a Kantonalni sud u Bihaću je 12.03. 2024.godine uvažio žalbu, ukinuo ovu presudu i odredio pretres pred istim sudom. U ponovnom postupku nakon izvedenih dokaza koji su već bili izvedeni pred prvostepenim sudom Kantonalni sud je oslobodio Zlatka Hujića.

Tužlac Tulić: Uporno nastojao dokazati Hujićevu krivicu
Foto © Tužlac Tulić: Uporno nastojao dokazati Hujićevu krivicu

Obnavljanje postupka u stvari je bio maliciozni pokušaj tužioca Tulića da dodatno napakosti bivšem općinskom načelniku Bosanskog Petrovca i bivšem kantonalnom zastupniku. Naime, Hujić je kao načelnik općine iz tekuće rezerve djelimično plaćao račune za mobilni telefon svom savjetniku Husi Jukiću koji je bio glavni koordinator na projektu izrade kanalizacije na području općine Bosanski Petrovac, a radilo se o milionskoj investiciji koja je uspješno okončana, Jukić je prirodom svog posla sa svog telefona tokom radnog vremena zvao učesnike ovog projekta, razgovarao i pregovarao u ime Općine Bosanski Petrovac, pa su nastali troškovi bili potpuno razumljivi i opravdani.

Načelnik Hujić je i tada bio vrlo ekonomičan pa je iz tekuće rezerve savjetniku Jukiću za mjesec septembar 2015.godine isplatio iznos od 200 KM dok je račun bio 240,80 KM,za oktobar isti iznos za račun od 241,55 KM, za novembar takođe 200 KM za račun od 300,05 KM, te za decembar 150 KM za račun od 209,90 KM.

O ovim isplatama je takođe informirao Općinsko vijeće koje je primilo k znanju utrošak tekuće rezerve bez zamjerki, obzirom da je bilo jasno da je djelimično plaćanje telefonskog računa koordinatoru Husi Jukiću imalo svoje opravdanje i moglo se podvesti pod nepredviđene rashode. Osim toga, Jukić za četiri mjeseca korištenja svog mobitela tokom projekta implementacije kanalizacionog sistema za Općinu Bosanski Petrovac, pokazao je listing poziva, nije imao više od 20 KM privatnih razgovora.

Drugostepena presuda- nalozen novi pretres na istom sudu
Foto © Drugostepena presuda- nalozen novi pretres na istom sudu