BUDŽETSKI BEZOBRAZLUK

Vlada USK premijera Hušića priprema zakon o „invaziji“ savjetnika u ministarstva, reagirao Samostalni sindikat FBiH

Nijaz Hušić

Počelo je to vjerovatno odmah po formiranju nove parlamentarne većine, još u prošloj godini, jer uvijek se, zlu ne trebalo, pojavi potreba da se na budžetsku sisu priključi neko partijsko nedonošče.

Nečija politička glava je zamislila kako se to može, jer je budžet „široka rijeka „ iz koje se može zahvatiti koliko hoćeš. A već u februaru ove godine premijer Nijaz Hušić je za 21. sjednicu Vlade USK kao prvu poslije zapisnika sa prethodnih sjednica Vlade stavio tačku Nacrt Zakona o dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija.Iza ove pravne i administrativne frazeologije sakrivena je namjera -uvođenje plaćene pozicije za savjetnike u devet ministarstava.

Ovaj novi udar na budžet USK „podigao je prašinu „ jer je kako stručnoj javnosti tako i običnim građanima potpuno jasno da se savjetnici biraju po principima partijske lojalnosti,a ne po kriterijima sposobnosti, kvalifikacija i dokazanih rezultata u određenoj oblasti. Nacrt ovog Zakona predvidio je, nezvanično, da svaki ministar može, naravno bez konkursa, da zaposli do pet savjetnika. Ili, najprostije rečeno, da ih „privede“ na posao sa dobrom budžetskom plaćom.

Reagirao je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH aktom od 28. marta u kome traži povlačenje iz procedure Nacrt Zakona o dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija USK.

Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata FBiH
Foto © Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata FBiH

U veoma oštrom pismu Federalni sindikat ističe da se uvođenje pozicije „savjetnik ministra“ narušavaju osnovni principi rada državnih službenika a između ostalih profesionalna nepristrasnost i politička nezavisnost.
„Ovim zakonom se ne može uvodiiti novi institut u državnoj službi USK, već isti moraaju biti predmetom posebnog propisa, u čijem donošenju je obavezno slijediti preporuke i mišljenja Evropske komisije u ovoj oblasti,a sve u smislu stvaranja uvjeta pridruživanje naše države članstvu EU“, stoji u aktu Samostalnog sindikata FBiH.

Predsjednik ovog Sindikata Samir Kurtović u pomenutom aktu predsjedavajućem Skupštine USK Zikriji Durakoviću ističe kako uvođenje savjetničke pozicije ministrima nema utemeljenja niti sa stanovišta unapređenja rada ministarstava. Kurtović navodi kako bi se moralo, čak i kada bi trebala ova nova radna mjesta, tačno utvrditi šta bi savjetnici radili, od vrste poslova, stručne spreme za obavljanje takvih poslova, njihovih prava i odgovornosti i odnosa prema državnim službenicima.

„ Ovaj institut nije opravdan nisi sa stanovišta obezbjeđenja novih budžetskih sredstava kojima će se finansirati plate i naknade...Ovo posebno naglašavamo, jer u pregovorima koji se trenutno vode sa sindikatima pregovarački tim Vlade USK, zajedno sa predstavnicima Ministarstva finansija jasno i kontinuirano ukazuju na trend pada prihoda budžeta USK, što svakako predstavlja razlog da se ove aktivnost zaustave“, navodi se u stavu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Sindikat državnih službenika i namještenika USK je još 24.januara dao negativno mišljenje o aktivnostima premijera Hušića na instaliranju savjetnika ministrima, a 20.februara je Koordinacioni odbors sindikalnih organizacija službenika i namještenika organa uprave sudske vlasti i javnih ustanova USK zatražio povlačenje iz procedure spornog Nacrta Zakona. No, dan ranije , premijer USK Nijaz Hušić (SDA) ovaj je Nacrt stavio na sjednicu Vlade.