Kanton Sarajevo uzima kredit kod EBRD-a

Zaduženje od 5 mil eura za nabavku inteligentnog sistema

Tramvaj 400 400 p C 90

Kanton Sarajevo uzima kredit kod EBRD-a za nabavku sistema za upravljanje i nadzor saobraćaja s prioritetima javnog prijevoza

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 12. aprila 2022. godine (GrCF2 W2 - Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan pet miliona eura.

Dodatna sredstva su usmjerena za realizaciju projekta „Adaptivno upravljanje saobraćajem“, što podrazumijeva nabavku savremenog inteligentnog sistema za upravljanje i nadzor saobraćaja s prioritetima javnog prijevoza, videonadzornog sistema i videodetekcije incidenata zasnovanih na najnovijim tehnologijama. Projekt podrazumijeva i izgradnju centra za upravljanje za stalno praćenje situacije na saobraćajnicama te poduzimanje odgovarajućih mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija. Dodatni zajam je alociran je na Federaciju BiH, Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja, s rokom otplate od 15 godina, uz grace period od tri godine i Euribor kamate.

Prijedlog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.