mimo međunarodnih standarda i kriterija konkurentosti

Imenovanje "prvog" Krajiškog policajca. Misija OSCE i dalje „misli“ isto

Amel Kozlica nermin niksic

Kao i u mandatu prethodnog ministra policije Božidara Živka, OSCE je potvrdio da je imenovanje zamjenika direktora Uprave policije USK na prijedlog ministra Adnana Habibije mimo međunarodnih standarda i kriterija konkurentosti

Kada je etto.ba prvi prije osam dana ukazao da je Vlada USK na 32. sjednici prva u FBiH direktno na sjednici Vlade imenovala čelnog čovjeka Uprave policije USK , konkretno zamjenika direktora Amela Kozlicu ( do imenovanja novog direktora, nekadašnjeg policijskog komesara) i po hitnom postupku izmijenjenom Zakonu o unutrašnjim poslovima tako formalno-pravno onemogućila Nezavisni odbor za izbor policijskog komesara USK da se „bavi svojim poslom“i tada smo skrenuli pažnju javnosti da je i u mandatu prethodnog ministra policije Božidara Živka (DF) OSCE reagirao na predloženi Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima negativnim mišljenjem da se na taj način ukida i transparentnost, pravna sigurnost i onemogućava meritokratski izbor „najprofesionalnijeg, najstručnijeg i najiskusnijeg kandidata“, neki portali su se dosjetili da i oni priupitaju OSCE.

Naravno, odgovor OSCE-a je bio skoro identičan prethodnom. Standardi za postavljanje budućeg direktora Uprave policije USK su ublaženi, smanjena vjerovatnoća da će imenovanje biti u skladu sa kvalifikacijama, te da će biti izabrani najstručniji, najpodesniji i najiskusniji kandidati. OSCE ukazuje i da je zakonodavac izbrisao odredbu o minimalnom broju kandidata za budućeg direktoa policije USK tako da može „svog čovjeka“ imenovati i bez konkuretnog procesa odabira.

Ova međunarodna organizacija je ponovila svoje ranije stavove a na konkretni odgovor u vezi imenovanja Vladinog zamjenika direktora Uprave policije Amela Kozlice konstatirala je da odrebe hitno usvojenog Zakona o unutrašnji poslovima USK nisu bile dio Nacrta ovog zakona na koji je Misija dala svoje komentare.

Drugim riječima, izbor zamjenika direktora krajiške policije nije po međunarodnim standardima i prihvaćenom najboljom praksom policijskog rada, čime se indirektno narušava i povjerenje građana u rad policije.

Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova USK
Foto © Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova USK

Izbor zamjenika direktora policije USK „po ukusu i volji“ nove parlamentarne većine, a po zasigurno usaglašenom, prijedlogu ministra policije Adnana Habibije (SDP) naprosto „bode u oči“, jer se na ovaj način politika još direktnije involvirala u izbor uniformirane policijske infrastrukture, postavljajući , mimo ikakve konkurencije i transparentnosti, prvog „operativca “ koji upravlja najvažnijim procesima u radu policije , naravno i aktuelnim istragama, akcijama, hapšenjima isl. Klijentelistički izbor Amela Kozlice pored još pet glavnih inspektora indirektno ali vjerovatno osigurava politici nedefiniranu sigurnost da će „znati“ šta se dešava unutar operativnih poslova policije, što može biti pogubno za njen efikasan rad.

Osim toga, ovakav izbor „prvog pendreka“ Uprave policije ostavlja mogućnost da on kao zamjenik direktora , ostane nepoznato dugo, a da se imenovanje direktora Uprave policije zbog konkursnih „igara“ i drugih formalno-pravnih razloga otegne taman toliko koliko traje mandat Vlade premijera Nijaza Hušića. Ko zna, vjerovatno je i cilj da zamjenik direktora Kozlica ostane „ direktor umjesto direktora“. Pod uslovom da „sluša“.